Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Waarom reanimeren?

Wanneer een hartstilstand optreedt is het letterlijk van levensbelang dat zeer snel gestart wordt met adequate reanimatie. Tevens dient zo spoedig mogelijk een AED aanwezig te zijn om te proberen het hartritme weer te herstellen. Onderzoek heeft aangetoond dat de overlevingskansen iedere minuut dat niet wordt gereanimeerd met 10% dalen. 

Om ervoor te zorgen dat bij een hartstilstand zo spoedig mogelijk gestart wordt met reanimeren heeft de organisatie HartslagNu een landelijk dekkend reanimatienetwerk opgericht. Dit netwerk zorgt ervoor dat op het moment dat een reanimatiemelding bij 1-1-2 binnenkomt aangemelde vrijwilligers een oproep krijgen om:

1. Naar het adres van het slachtoffer te gaan om zo snel mogelijk te starten met reanimeren

2. Eerst een in de buurt zijnde (en op het netwerk aangemeld zijnde) AED op te halen en vervolgens naar het adres van het slachtoffer te gaan.