Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Meld uw AED aan!!!

Heeft u een AED in uw bezit en wilt u deze beschikbaar stellen voor het reanimatie-netwerk? 
Neem dan contact met ons op! 
 
Wij streven ernaar om in 2014 een gemeente-dekkend AED netwerk te hebben. Hiervoor zijn we op zoek naar bedrijven/instellingen die een AED hebben en deze beschikbaar willen stellen voor het reanimatie-netwerk. 
Het beschikbaar stellen van een AED kan op 2 manieren:
 
1. U meldt de AED aan via HartslagNu en neemt contact met ons op om de AED 24 uur per dag beschikbaar te stellen.
De stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul draagt dan zorg voor:
a. Het buiten plaatsen van de betreffende AED
b. Het financieren van een buitenkast om de AED veilig en verwarmd op te bergen
c. Het periodieke onderhoud van de AED
d. Het onderhoud na inzet van de AED.
 
2. U meldt de AED aan via HartslagNU en neemt contact met ons op om door te geven dat de AED enkel tijdens openingsuren van         
uw bedrijf / instelling beschikbaar is. 
De stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul draagt dan zorg voor:
a. Het onderhoud na inzet van de AED.
 
In 2014 is het streven om een 24-uurs dekkend AED netwerk te hebben. Momenteel is in onze gehele gemeente geen enkele AED 24 uur per dag beschikbaar! U kan helpen hier verandering in te brengen! Neem contact met ons op en meld uw AED aan!!!