Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Vrijwillgers gezocht in Berg en Terblijt!!!

25-06-2014 07:38

Afgelopen maandag is de zesde AED buiten geplaatst, ditmaal in de kern Sibbe. In de kernen Valkenburg, Broekhem, Sibbe en Vilt is daarmee een 24 uurs dekkend reanimatienetwerk een feit! Sinds januari hebben zich meer dan 100 vrijwillgers aangemeld voor het reanimatienetwerk. Een prachtig aantal, maar helaas zijn deze vrijwilligers niet evenredig verdeeld over de verschillende kernen van onze mooie gemeente. Enkel in kernen waar zich voldoende vrijwilligers hebben aangemeld heeft het buitenplaatsen van een AED zin. In Berg en Terblijt hebben zich helaas nog relatief weinig vrijwillgers aangemeld bij het reanimatienetwerk. Woon je in Berg en Terblijt, en gaat het leven van je dopsgenoten je aan het hart? Twijfel dan niet en meld je direct aan voor een reanimatiecursus! Bij twintig aangemelde vrijwilligers zullen wij ervoor zorgen dat een AED wordt buitengeplaatst!

Aanmelden kan via www.hartvoorvalkenburg.com of www.hartveilig.nl