Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Reanimatieoproep Broekhem...

24-06-2017 22:35

Op zaterdag 24 juni vond in Broekhem een reanimatie plaats. Er zijn in totaal 7 vrijwilligers met 3 AED's op de oproep afgekomen. Vrijwilligers wederom dank voor jullie inzet!