Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Meld u aan voor de nieuwsbrief!!!

27-10-2020 15:41

Beste vrijwilligers

 

Hart voor Valkenburg is de naam van onze stichting. Wij betalen het grootste gedeelte van de kosten van de reanimatiecursus waar u aan deelgenomen heeft. Ook bekostigen wij een 24-uurs dekkend AED-netwerk binnen onze gemeente. Een netwerk dat in 2021 fors zal worden uitgebreid. 

Wij zijn trots op jullie als vrijwilligers van het reanimatienetwerk. Zonder jullie. Is het reanimatienetwerk niets. Het verleden heeft al bewezen dat diverse levens zijn gered door jullie inzet. Dank daarvoor! 

Graag willen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten rondom het reanimatienetwerk van onze gemeente. Denk daarbij aan terugkoppeling van reanimatie-oproepen en het organiseren van informatiebijeenkomsten waar vrijwillgers en slachtoffers hun ervaringen kunnen delen. Ook willen wij voor jullie klaarstaan bij vragen of indrukwekkende ervaringen die je soms tijdens een reanimatieoproep opdoet. 

Graag willen wij alle vrijwilligers van het reanimatienetwerk uitnodigen om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Op deze manier blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Aanmelden kan door te drukken op onderstaande link. 
Jullie gegevens zullen zeer vetrouwelijk worden behandeld en nooit worden aangewend voor andere doeleinden. 

 

Hartelijke groet,

Luc Eurlings,

Cardioloog, voorzitter en mede oprichter van de Stichting Hart voor Valkenburg.

 

Als u onze Nieuwsbrief wenst te ontvangen, meld u dan NU aan door te klikken op  deze link .

 

                                                        

                                             Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving