Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Ingebruikname 48ste AED gemeente Valkenburg a/d Geul in Terblijt op zaterdag 2 juli.

01-07-2016 11:32

Zaterdag 2 juli neemt burgemeester Martin Eurlings om 14 uur aan de Lindenstraat in Terblijt de 48ste AED van Valkenburg officieel in gebruik.

 

Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht heeft nogmaals het belang onderstreept van een adequaat reanimatienetwerk. Het binnen 6 minuten aanwezig zijn van een geschoolde hulpverlener met een AED ("defibrillator) verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk. Stichting Hart voor Valkenburg a/g Geul is eind 2013 in het leven geroepen om het reanimatienetwerk in onze gemeente te verbeteren door meer vrijwilligers te motiveren zich aan te melden bij het netwerk en daarnaast meer AED's 24 uur per dag beschikbaar te krijgen voor reanimatieoproepen. DIt wordt bereikt door het organiseren van informatiebijeenkomsten, reanimatiecursussen en financiering van buitenplaatsing van AED's. In 2,5 jaar tijd hebben zich 388 vrijwilligers aangemeld en zijn 48 AED's beschikbaar gesteld, waarvan 16 24 uur per dag.

Onze gemeente heeft hiermee één van de meest uitgebreide netwerken van Nederland.

 

De betrokkenheid van inwoners onze gemeente blijkt niet alleen uit het grote aantal vrijwilligers en organisaties die hun AED beschikbaar stellen, maar ook uit de organisatie van diverse benefiet activiteiten door organisaties als de Ronde Tafel 164, Oud Prinsen en Ministers Sociëteit der Mirlitophile 1879 en JCI Mergelland.

 

Vanaf 1 januari zijn 7 oproepen geweest in onze gemeente; telkens waren binnen enkele minuten meerdere vrijwilligers met AED aanwezig om levensreddende handelingen te verrichten.

 

Plaatsing van de AED in Terblijt is mogelijk gemaakt door een zeer enthousiaste bewonersgroep in Terblijt. Zij hebben ervoor gezorgd dat binnen enkele maanden 15 vrijwilligers een training hebben gevolgd bij Hartveilig, het bedrijf dat voor Stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul trainingen verzorgt.
Tevens heeft dhr. B. van Dijk, inwoner van Terblijt een AED aangeschaft.
Stichting Hart voor Valkenburg heeft vervolgens de buitenplaatsing van de AED mogelijk gemaakt en middels extra subsidie van de gemeente, gecombineerd met eigen middelen de aanschaf van de AED overgenomen.

 

 

We zijn trots op al onze vrijwilligers, die 24 uur per dag beschikbaar zijn om het leven van een buurtgenoot te redden! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de stichting hart voor Valkenburg via de website www.hartvoorvalkenburg.com.