Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Gemeentehuis heeft AED buiten geplaatst!!!

26-03-2014 22:22

Deze week heeft het gemeentehuis de AED buiten geplaatst waardoor deze 24 uur per dag beschibaar is. Wethouder Bert Dauven hartelijk dank voor deze zeer sympathieke actie! De gemeente geeft het goede voorbeeld! Heeft u een AED?: volg het voorbeeld van de gemeente en meld uw AED aan! Neem contact op met Stichting Hart voor Valkenburg (info@hartvoorvalkenburg.com) en de kosten bij gebruik worden volledig vergoed? Wilt u uw AED buiten laten plaatsen? De stichting regelt de buitenplaatsing en vergoed wederom alle kosten!