Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Op de rijsecamp 14
6301 KN Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Belang van reanimatie en defibrillator onderstreept: het reanimatienetwerk redt levens!!!

26-02-2014 09:15