Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Beers financieel adviesbureau en Regiobank steunen stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul!!!

21-09-2014 16:18

Marc Beers, directeur van Beers financieel adviesbureau en  heeft aangegeven zich  zeer betrokken te voelen bij de doelstellingen van Stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul.  Hij heeft aangeboden de kosten van het buitenplaaten van de AED in Broekhem (bij gemeenschapshuis de Beemde) op zich te nemen. Tevens heeft de Regiobank een zakelijke rekening aangeboden. Marc, hartelijk dank voor deze gulle toezegging! 

,