Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

Artikel Trompetter

22-12-2013 11:45

Onderstaand artikel is vorige week verschenen in weekblad de Trompetter. Hierin staat meer informatie over onze stichting, het reanimatienetwerk, en hoe jij kan helpen om onze gemeente Hartveilig te krijgen!!!