Iedereen kan reanimeren!!!

Hart voor Valkenburg a/d Geul

Broekhem 6
6301 HH Valkenburg
Rek nr: NL 55 RBRB 089 868 2509

info@hartvoorvalkenburg.com

13 Maart reanimatiecursus voor politici in het Gemeentehuis!!!

24-02-2014 13:29

Reanimatiecursus voor college, gemeenteraad en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen!!!

 

 

Wanneer een hartstilstand optreedt is het letterlijk van levensbelang dat zo snel mogelijk gestart wordt met  hartmassage. Tevens dient het hartritme zo snel mogelijk te worden hersteld met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Enkele jaren geleden is een reanimatienetwerk opgericht met als doel getrainde vrijwilligers te waarschuwen middels SMS op het moment dat een hartstilstand in de buurt optreedt. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat snel gestart wordt met reanimeren en een AED ter plaatse is om een levensreddende shock toe te dienen. Het hebben van voldoende vrijwilligers en AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn is echter essentieel voor een adequaat reanimatienetwerk. 

 

Sinds de oprichting van stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul eind 2013 en de toekenning van subsidie van de Gemeente voor het investeren in het reanimatienetwerk zijn vele tientallen extra vrijwilligers opgeleid en zijn vergevorderde voorbereidingen getroffen voor het 24 uur per dag beschikbaar stellen van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) op strategische plaatsen in onze gemeente. 


Tevens heeft enkele weken geleden de eerste succesvolle reanimatie plaatsgevonden. Reden temeer om stevig door te pakken en het aantal vrijwilligers van het reanimatienetwerk verder uit te breiden. Alleen met voldoende vrijwilligers kan in de gehele gemeente een adequaat functionerend reanimatienetwerk worden gegarandeerd. 

 

Lokale politici zijn bij uitstek personen die zich 24 uur per dag beschikbaar stellen voor de samenleving. Ze werken zich momenteel in het zweet ter voorbereiding op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. Op donderdag 13 maart kunnen ze eveneens de handen uit de mouwen steken. Niet voor hun eigen campagne, maar voor het veiliger maken van onze mooie gemeente door het volgen van een reanimatiecursus. 

 

Op deze avond organiseert stichting Hart voor Valkenburg a/d Geul in samenwerking met Hartveilig en de gemeente Valkenburg a/d Geul een reanimatiecursus voor leden van het college van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad, en alle kandidaten van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze cursus zal worden gehouden van 19.30 tot 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Bent u gemeenteraadslids of doet u mee aan komende gemeenteraadsverkiezingen: meld u aan voor de gratis reanimatiecursus via info@hartvoorvalkenburg.com !